ONLINE FILMY

-------ONLINE FILMY--------Chcete pozerat online tv alebo pocuvat muziku kliknite na banner
!!!POZOR!!!

Prosím před prohlížením těchto stránek přečíst!

Hlavní obsahová část, jenž je pravidelně editována autory stránek, má pouze informativní charakter. Žádná informace v tomto obsahu není zveřejněna proto, aby zpřístupnila či zjednodušila přístup třetí osobě k neoprávněnému užití díla jedním ze způsobů uvedeným v autorském zákoně. Autor textů na stránkách www.onlinefilmy007.7x.cz odmítá jakoukoliv spoluodpovědnost za případné porušování autorských práv třetími osobami resp. uživateli stránek v důsledku zpřístupnění obsahu těchto stránek formou textů, odkazů, grafických prvků či jakýchkoliv jiných podob. Žádný ze zde zobrazených souborů se nenachází na těchto stránkách!!!!!A rovněž žádný text v hlavní obsahové části přímo neodkazuje na autorské dílo jehož šíření by mohlo být v rozporu s autorským zákonem...............

Žádný ze zde umístěných souborů se nenachází na serveru, na kterém hostujeme tyto stránky. A nejsou tyto soubory umístěny ani na serveru, který by byl ve vlastnictví někoho z nás. Čili my s těmito soubory nemáme žádné vztahy. Jsou zde umístěny jen linky na tyto soubory, čili chceme upozornit na to,že servery, na kterých je soubor umístěn nijak neporušují platné zákony ČR.

Žádný ze zde umístěných souborů se nenachází na serveru, na kterém hostují tyto stránky. A nejsou tyto soubory umístěny ani na serveru, který by byl v mém vlastnictví. Čili já s těmito soubory nemám žádné vztahy. Jsou zde umístěny jen tzv. linky na tyto soubory, čímž chci upozornit na to,že servery, na kterých je ten či onen soubor umístěn porušují platné zákony ČR.

Tyto soubory můžete stáhnout pouze v případě, že vlastníte originální nosič s tímto materiálem. A stáhnutím tohoto materiálu si chcete vyrobit pouze jednu kopii pro svou potřebu, která se nesmí dále šířit za účelem zisku ani za jiným účelem!!! Jakékoliv jiné použití těchto souborů je zákonem postihováno dle platných norem. Prosím, dodržujte daná pravidla a tím i zákony ČR !!!!